Αναπλήρωση των Μαθημάτων Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Αναπληρώνονται τα μαθήματα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας με την Διδάσκουσα Δεσπούδη Στέλλα ως εξής:

  • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, την Τετάρτη 11/05/2022 και ώρα 13:00 – 16:00
  • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας την Τετάρτη 11/05/2022 και ώρα 16:00 – 19:00

 

Η Διδάσκουσα

Δεσπούδη  Στέλλα