Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στη ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ Θεσσαλονίκη

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης, στις εγκαταστάσεις μας στην Ιωνία Θεσσαλονίκης ένα φοιτητή/φοιτήτρια οικονομικής κατεύθυνσης. Η θέση στην οποία αναφερόμαστε είναι υπαλλήλου υποστήριξης των εργασιών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στην ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ.

Τρόποι Επικοινωνίας θα δείτε παρακάτω:

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού – H.RDepartment

e-mail: msiota@sidenor.gr

Tel.No: +30 2310-790146

Mob: +30 6974400265