Αναπλήρωση για το Μάθημα Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Αναπλήρωση στο μάθημα Χρηματοοικονομική Διοίκηση με την Διδάσκουσα Ντιό Δέσποινα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19/05/2022 και ώρα 09:00-12:00.

 

Η Διδάσκουσα

Ντιό Δέσποινα