Παραλαβή Συγγραμμάτων Εντός του Τμήματος

 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και σύγχρονη Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων, Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, 2019, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ ΙΚΕ, ISBN: 978-618-5440-03-9
 • Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων, Robert Parrino, Thomas Bates, Stuart Gillan, David Kidwell, 2021, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΙΚΕ, ISBN: 978-618-5440-15-2
 • Εισαγωγή στη Στατιστική, Τύπος: Σύγγραμμα, Νικόλαος Σαριαννίδης, Γεώργιος Κοντέος, 2016, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε., ISBN: 978-618-82778-1-6
 • Ελληνικά και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Ιωάννης Πασσάς, Ευθαλία Ταμπουρατζή , Πασχάλης Καγιάς , Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος, 2020, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ ΙΚΕ, ISBN: 978-618-5440-09-1
 • Μαθηματικά, Τύπος: Κοντέος – Νίκος Σαριαννίδης, 2018, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΕ, ISBN: 978-618-82778-8-5
 • Μεθοδολογία έρευνας για τη συγγραφή εργασιών και επιστημονικών μελετών, Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Ανδρέας Κουτούπης, Ιωάννης Πασσάς, 2020, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ ΙΚΕ, ISBN: 978-618-5440-05-3
 • Σύγχρονη Οικονομετρική Ανάλυση, Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος, Κοντέος Γεώργιος, Σαριαννίδης Νικόλαος, 2019, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΕ, ISBN: 978-618-84462-3-6
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση, Θεμιστοκλής Λαζαριδης, Γεώργιος Κοντέος, Νικόλαος Σαριαννίδης, 2019, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΕ, ISBN: 978-618-84462-8-1
 • Το Ελκυστικό Μουσείο Μουσεία και Επισκέπτες, GRAHAM BLACK, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ, ISBN: 978-960-244-117-6
 • Μικροοικονομική Ανάλυση, Παπαπανάγος Χόρρυ, Ψειρίδου Αναστασία, Αλέξανδρος ΙΚΕ, ISBN: 978-618-5440-08-4
 • Ανάλυση Δεδομένων και Μεθοδολογία Έρευνας, Σαριαννίδης Νίκος, Κοντέος Γεώργιος, Αλέξανδρος ΙΚΕ, ISBN: 978-618-84462-4-3
 • Εταιρική Διακυβέρνηση Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος, Γαρεφαλάκης Αλεξανδρος, Κουτούλης Ανδρέας, Κυριακογκώνας Παναγιώτης, Αλέξανδρος ΙΚΕ, ISBN: 978-618-5440-17-6
 • Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Γαρεφαλάκης Α., Πασσάς Ι., Καγιάς Λ., Ταμπουράτζη Ε., Σπινθηρόπουλος Κ., Αλέξανδρος ΙΚΕ, ISBN: 978-618-5440-09-12

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να έχετε μαζί σας τον Αριθμό Pin από τον Εύδοξο και την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα για να παραλάβετε τα Συγγράμματα.