Ανακοίνωση για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2022-2023

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023.

Αιτήσεις θα κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022.

Οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων και της υποβολής των αιτήσεων θα οριστούν με νέα ανακοίνωση της Γραμματείας κατά τον μήνα Οκτώβριο.

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι διαγωνιζόμενοι και η εξεταστέα ύλη είναι:

 1. Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Βασικές έννοιες, λειτουργίες και διακρίσεις οργανισμών
 • Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
 • Συνεργασίες και Συνασπισμοί των Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και Μάνατζμεντ
 • Προγραμματισμός
 • Λήψη αποφάσεων
 • Θεμελιώδεις αρχές οργάνωσης
 • Ανάθεση δραστηριοτήτων
 • Στελέχωση
 • Παρακίνηση, διαχείριση αλλαγών
 • Έλεγχος
 • Ηγεσία
 • Νέες προκλήσεις και θέματα διοίκησης επιχειρήσεων (κοινωνική ευθύνη, εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική ηθική)

2. Εισαγωγή στο δίκαιο

 • Εισαγωγή στο δίκαιο: Έννοια του δικαίου, ηθική – χρηστά ήθη- εθιμοτυπία, διαίρεση του δικαίου, πηγές του δικαίου.
 • Γενικές αρχές του δικαίου: νόμος – έθιμο, ερμηνεία των κανόνων δικαίου, υποκείμενα του δικαίου, φυσικά – νομικά πρόσωπα, δικαίωμα, δικαιοπραξία, συμβάσεις, αιρέσεις – προθεσμία, αντιπροσώπευση – πληρεξουσιότητα, παραγραφή – αποσβεστική προθεσμία, καλή πίστη – συναλλακτική ηθική.

3. Αρχές Μάρκετινγκ

 • Η Έννοια, οι Στόχοι και το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ
 • Έρευνα Αγοράς-Σχεδιασμός της Έρευνας
 • Αγοραστική Συμπεριφορά του Καταναλωτή
 • Τμηματοποίηση της Αγοράς, Αγορά Στόχος και Τοποθέτηση Προϊόντος
 • Πολιτική του Προϊόντος- Εικόνα, Κύκλος και Εμπορικό Σήμα του Προϊόντος
 • Τιμολόγηση και Παράγοντες που επηρεάζουν την Στρατηγική Τιμολόγησης
 • Διανομή του Προϊόντος-Στρατηγική Δικτύων Διανομής και Μείγμα Μάρκετινγκ
 • Επικοινωνία και Προβολή του Προϊόντος-Δημόσιες Σχέσεις
 • Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Στρατηγικός Προγραμματισμός Μάρκετινγκ
 • Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης στο Μάρκετινγκ

 

Η Γραμματεία του Τμήματος