Αναβολή Μαθημάτων Τεχνολογίες Πολυμέσων και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Οι θεωρίες “Τεχνολογίες Πολυμέσων” (4ου εξαμήνου) και “Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας” (8ου εξαμήνου), δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, λόγω θέματος υγείας.   Αναπλήρωση θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης.

Ο Καθηγητής

Δημήτριος Συνδουκάς