Αναβάλλονται τα Μαθήματα του κ. Αδαμόπουλου Αντώνιου

Αναβάλλονται την Πέμπτη 14/04/2022 τα μαθήματα  «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία» (12:00-15:00) και «Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές» (15:00-18:00)Η αναπλήρωσή τους θα γίνει την Παρασκευή 15/04/2022 ως εξής«Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές» (9:00-12:00) και «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία» (12:00-15:00).

Ο Διδάσκων

Αδαμόπουλος Αντώνιος