Αναπλήρωση Μαθήματος Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Αναπληρώνεται το μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων με τον Διδάσκων Κολύδα Ανδρέα την Δευτέρα 04/04/2022 και ώρα 12:00-15:00.

 

Ο Διδάσκων

Κολύδας Ανδρέας