Αναβάλλεται το Μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Αναβάλλεται το μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Διδάσκων κ. Κολύδα Ανδρέα την Τετάρτη 30/03/2022 και ώρα 15:00-18:00. Η αναπλήρωση τους θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με τον καθηγητή.

 

 

Ο Διδάσκων

Κολύδας Ανδρέας