Αναπλήρωση Μαθημάτων Αρχές Μάρκετινγκ & Επιχειρησιακή Έρευνα με την κ. Ντιό Δέσποινα

Παρακάτω θα δείτε τις εξής αναπληρώσεις αλλά και του κανονικού Μαθήματος:

  1. Αρχές Μάρκετινγκ: Αναπλήρωση την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 – 15:00.
  2. Επιχειρησιακή Έρευνα: Αναπλήρωση την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 ώρα 10:00 – 13:00 αλλά και μάθημα 13:00 – 16:00.

 

Η Καθηγήτρια

Ντιό Δέσποινα