Προσωρινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 28/02/2022 δια ζώσης. Το ωρολόγιο πρόγραμμα για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μπορείτε να το δείτε παρακάτω:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου

 

Το μάθημα Χρηματοοικονομική Διοίκηση θα γίνει κανονικά την Δευτέρα 14/03/2022.

Τα μαθήματα Αρχές Μάρκετινγκ, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εισαγωγή στο Δίκαιο, Κλαδική Λογιστική, Εμπορικό Δίκαιο, Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας, Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Τουριστική Βιομηχανία, Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων  θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 15/03/2022.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να ελέγχετε συχνά το ωρολόγιο πρόγραμμα για τυχόν τροποποιήσεις που θα γίνουν.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος