Υποτροφία για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Γαλλία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο AixMarseille Université στη Γαλλία προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.

Η υποτροφία καλύπτει:

·   10.000€ / έτος, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι δύο έτη (η ανανέωση γίνεται υπό προϋποθέσεις)

·    στέγαση σε φοιτητική εστία (μετά από εμπρόθεσμη αίτηση για τη στέγαση)

·    ατομικές υπηρεσίες εγκατάστασης με την άφιξη στη Γαλλία

Οι υποτροφίες αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στα κάτωθι πεδία: Architecture – Urban and Regional Planning, Biology, Chemistry, Environment, Computer Science, Mathematics, Physical Sciences, Health – Community Services, Engineering, Humanities – Social Sciences

Η προθεσμία αιτήσεων για τους υποψηφίους λήγει στις 30 Ιουνίου.

 

Σχετικά Έγγραφα

Ιστοσελίδα

TIGER Excellence Scholarships Aix-Marseille University