Ανακοίνωση για την Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση την Τρίτη 22/03/2022 και ώρα 09:00-12:00.

 

Η Καθηγήτρια

Ντιό Δέσποινα