Ανακοίνωση για Εξεταστική COVID-19 στα Μαθήματα Λογιστική και Διοικητική Λογιστική

Θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για τους φοιτητές/τριες που νόσησαν στην περίοδο της Εξεταστικής και θα δώσουν την Τετάρτη 23/03/2022 με τον Επιβλέπων Καθηγητή κ. Πάτση Πάρι, τα εξής:

  1. Λογιστική και ώρα 11:00 – 12:00
  2. Διοικητική Λογιστική και ώρα 12:00-13:00

 

Ο Καθηγητής

Πάτσης Πάρις