Ακύρωση Μαθημάτων της κ. Φαρμάκης Πολυτίμης

Ακυρώνονται τα μαθήματα της κ. Φαρμάκης για την Τρίτη 22/03/2022 λόγω ασθένειας τα μαθήματα Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων και Εισαγωγή στο Δίκαιο.

 

 

Η Καθηγήτρια

Φαρμάκη Πολυτίμη