Αλλαγή Μαθήματος Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Το μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων λόγω κωλύματος του καθηγητή δεν θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16/03/2022 στις 15:00 – 18:00 αλλά την Παρασκευή 18/03/2022 στις 15:00 – 18:00.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος