Αναβολή του Μαθήματος Αρχές Μάρκετινγκ

Ακυρώνεται το μαθήματα Αρχές Μάρκετινγκ την Παρασκευή 11/03/2022. Η αναπλήρωση του θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος