Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ

Από σήμερα Δευτέρα 21/02/2022 εκδίδονται οι βεβαιώσεις πρακτικές άσκησης είτε μέσω email είτε αυτοπροσώπως τις ώρες κοινού στην Γραμματεία. Όσοι/ες ενδιαφέρονται είτε με ΕΣΠΑ είτε με ΟΑΕΔ να μιλήσουν με τους υπεύθυνους ώστε να παραλάβουν τα αντίστοιχα χαρτιά που χρειάζονται.

 

Σχετικά Έγγραφα

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΑΣΚΗΣΗ-ΟΑΕΔ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΦΟΡΕΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ