Ανακοίνωση προς τους/τις Φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για Υποβολή Αίτησης Χορήγησης Δωρεάν Σίτισης κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χορήγησης δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Οι φοιτητές/τριες παλαιοί/ες και νεοεισαχθέντες/σες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για σίτιση και ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα φοιτητικά εστιατόρια των Γρεβενών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση https://forms.uowm.gr (Αιτήσεις Φοιτητών)

από την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 έως την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

 

Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι πλέον δυνατή υποβολή αιτήσεων.

 

Σχετικά Έγγραφα

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2021-2022

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2021-2022

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ (1)