Τηλε-συνάντηση μέσω ΖΟΟΜ για την Εξεταστική Περίοδο

Ο Πρόεδρος του Τμήματος κος Γιώργος Κοντέος σας καλεί σε τηλε-συνάντηση όλους/ες τους  φοιτητές/τριες με θέμα την εξεταστική περίοδο:

  • Φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στα εξάμηνα Α’ και Γ’: Παρασκευή 21/01/2022  ώρα 17:00 αίθουσα ba1: https://zoom.us/my/uowm.ba1 Meeting ID: 956-415-2870
  • Φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στα εξάμηνα E’ και Z’: Παρασκευή 21/01/2022  ώρα 17:30 αίθουσα ba1: https://zoom.us/my/uowm.ba1 Meeting ID: 956-415-2870

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κοντέος Γεώργιος