Ύλη Μαθήματος Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Α) να μελετηθούν οι διαφάνειες των εισηγήσεων
Β) όσο αφορά το διδασκόμενο βιβλίο «Εισαγωγή στην Ασφάλιση» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΧΟΥ να μελετηθούν κυρίως τα παρακάτω κεφάλαια:

  • Κεφάλαιο 1 σελ 25-52
  • Κεφάλαιο 2 ολόκληρο
  • Κεφάλαιο 3 ολόκληρο
  • Κεφάλαιο 5 ολόκληρο
  • Κεφάλαιο 6 ολόκληρο
  • Κεφάλαιο 8 ολόκληρο
  • Κεφάλαιο 11 ολόκληρο
  • Κεφάλαιο 16 σελ 249-253, σελ 257-259
  • Κεφάλαιο 18 ολόκληρο
  • Στα κεφάλαια 3, 6, 11 και 18 να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στις συμπληρωματικές διαφάνειες των Εισηγήσεων.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!

 

Η Διδάσκουσα

Πολυτίμη Φαρμάκη