Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) (έγγραφο με αριθμ. 2293/Ζ1/10-1-2022) όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, ενώ τονίζεται ότι η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι φοιτητές στο χώρο των εξετάσεων οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

α) Η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:

  1. Είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή
    εκάστοτε ισχύει.
  2. Είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ.
    Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε
    ισχύει.
  3. Είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

β) Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει προσερχόμενοι στις εξετάσεις να έχουν μαζί τους την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο) ή την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

 

Μπορείτε να κατέβασε το πρόγραμμα Εξεταστικής πατώντας εδώ: Πρόγραμμα_Εξεταστικής_Ιανουαρίου_Φεβρουαρίου  (Ενημερωμένο: 19/01/2022)

 

Σχετικά Έγγραφα

Οδηγίες_φοιτητές

Υγειονομικό πρωτόκολλο

Διεύκρινηση_σχετικά_με_την_εξεταστική_χειμερινού_εξαμήνου

Τροποποιημένο_ακαδημαϊκό_ημερολόγιο_ακαδημαϊκού_έτους 2021-2022

Εγκύκλιος Υπουργείου_2293_Ζ1_2022

Εγκύκλιος Υπουργείου_4714_Ζ1_2022