Παραλαβή Συγγραμμάτων Εντός του Τμήματος

Όσοι/ες έχετε δηλώσει τα παρακάτω Συγγράμματα μπορείτε να τα παραλάβετε από το Σημείο Διανομής Εντός του Τμήματος τις ώρες 11:00-13:00 από την Τετάρτη 12/01/2022.

  • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και σύγχρονη Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων, Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, 2019, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ ΙΚΕ, ISBN: 978-618-5440-03-9
  • Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων, Robert Parrino, Thomas Bates, Stuart Gillan, David Kidwell, 2021, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΙΚΕ, ISBN: 978-618-5440-15-2
  • Εισαγωγή στη Στατιστική, Τύπος: Σύγγραμμα, Νικόλαος Σαριαννίδης, Γεώργιος Κοντέος, 2016, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε., ISBN: 978-618-82778-1-6
  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Ιωάννης Πασσάς, Ευθαλία Ταμπουρατζή , Πασχάλης Καγιάς , Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος, 2020, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ ΙΚΕ, ISBN: 978-618-5440-09-1
  • Μαθηματικά, Τύπος: Κοντέος – Νίκος Σαριαννίδης, 2018, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΕ, ISBN: 978-618-82778-8-5
  • Μεθοδολογία έρευνας για τη συγγραφή εργασιών και επιστημονικών μελετών, Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Ανδρέας Κουτούπης, Ιωάννης Πασσάς, 2020, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ ΙΚΕ, ISBN: 978-618-5440-05-3
  • Σύγχρονη Οικονομετρική Ανάλυση, Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος, Κοντέος Γεώργιος, Σαριαννίδης Νικόλαος, 2019, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΕ, ISBN: 978-618-84462-3-6
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση, Θεμιστοκλής Λαζαριδης, Γεώργιος Κοντέος, Νικόλαος Σαριαννίδης, 2019, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΕ, ISBN: 978-618-84462-8-1
  • ΤΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, GRAHAM BLACK, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ, ISBN: 978-960-244-117-6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να έχετε μαζί σας τον Αριθμό Pin και την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα για να παραλάβετε τα Σύγγραμμάτα.