Αναβάλλεται το Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Ακυρώνεται το μάθημα σήμερα Δευτέρα 17/01/2022 με την Διδάσκουσα Φαρμάκη Πολυτίμη για λόγους υγείας. Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με την καθηγήτρια.

 

 

Η Διδάσκουσα

Πολυτίμη Φαρμάκη