Αναπλήρωση μαθήματος “Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο”

 Η αναπλήρωση του μαθήματος “Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο” θα γίνει την Τρίτη 18/01/2022, 15:00-18:00 η αναπλήρωση του μαθήματος και 18:00-21:00 κανονικά το μάθημα όπου είναι προγραμματισμένο.
Ο Διδάσκων
Σολάκης Δημήτριος