Ακύρωση Μαθήματων Λογιστική και Διοικητική Λογιστική

Ακυρώνονται τα μαθήματα  Λογιστική και Διοικητική Λογιστική την Τετάρτη 22/12/2021. Η αναπλήρωση τους θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με τον καθηγητή.

 

 

Ο Διδάσκων

Πάτσης Πάρις