Αναπλήρωση Λογιστική και Διοικητική Λογιστική

Αναπλήρωση των μαθημάτων Λογιστική και Διοικητική Λογιστική, με τον διδάσκων κ. Πάτση Πάρι, όπου θα γίνουν την Τρίτη 07/12/2021,

  • Διοικητική Λογιστική 12:00-15:00 (αίθουσα 10)
  • Λογιστική 15:00-18:00 (αίθουσα 10)

 

 

Ο Διδάσκων

Πάτσης Πάρις