Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Το μάθημα “Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού” την Τρίτη  07/12/2021 δεν θα διεξαχθεί και θα οριστεί νέα ημερομηνία, κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές/τριες.
Ο Διδάσκων
Ζωγράφου Γεώργιος