Ανακοίνωση προς τους/τις Φοιτητές/τριες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την Υποβολή Αιτήσεων Διαμονής στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου στα Γρεβενά, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών που ενδιαφέρονται, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για διαμονή στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου που βρίσκεται επί της οδού Τέρμα Κων/νου Ταλιαδούρη στα Γρεβενά, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση: https://forms.uowm.gr  (Αιτήσεις Φοιτητών).

από την  Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021   έως και τη Δευτέρα  29 Νοεμβρίου 2021.

Ανοίξτε το αρχείο από τα σχετικά έγγραφα ώστε να δείτε τις λεπτομέρειες για να κάνετε την ηλεκτρονική σας αίτηση.

Σχετικά Έγγραφα

Ανακοίνωση προς τους φοιτητές της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων για διαμονή στη Φ. Ε. στα Γρεβενά 2021-2022