Αναβολή Ορκωμοσίας της 07ης Δεκεμβρίου 2021 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η ορκωμοσία της 07ης Δεκεμβρίου 2021 – μετά από τις υπ. αριθμ. 60/10-11-2021 αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου – ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για λόγους ασφαλείας, λόγω του υψηλού επιδημιολογικού φορτίου που καταγράφεται στην πόλη των Γρεβενών. Διευκρινίζεται ότι ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί ορκωμοσία διαδικτυακά.

Η ορκωμοσία θα μεταφερθεί στο Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Με την έναρξη του ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου θα βγει νέα ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία της ορκωμοσίας.

Στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που θα κάνουν αίτηση έως την Παρασκευή 26/11/2021, για την ορκωμοσία της 07ης Δεκεμβρίου 2021, θα αποσταλούν – ηλεκτρονικά (με e-mail) – πιστοποιητικά αποφοίτησης από τη Γραμματεία του Τμήματος .

Εξαιρούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν ήδη λάβει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος