Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Ακυρώνεται το μάθημα Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων την Δευτέρα 01/11/2021 για προσωπικούς λόγους. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα αναρτηθεί σε νέα ανακοίνωση.

 

Η Διδάσκουσα

Πολύτιμη Φαρμάκη