Διορθώσεις για τις Δηλώσεις – Ανακοίνωση για τις Δηλώσεις Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Οι δηλώσεις για το Χειμερινό εξάμηνο μέχρι την Κυριακή 07/11/ 2021 να γίνουν διορθώσεις των δηλώσεων σας όσοι/ες επιθυμείτε. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 1: Όσοι/ες είστε ΑΕΙ κάνετε δηλώσεις μέσω του students.uowm.gr δεν κάνετε οριστικοποίηση αλλά αποστολή της δήλωση σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 2: Όσοι/ες είστε πρώην ΤΕΙ κάνετε δηλώσεις μέσω του προγραμματάκι όπου το κατεβάζετε από εδώ https://osrv1.uowm.gr/b1/login.htm κάνετε κανονικά οριστικοποίηση διότι έχουν προστεθεί τα 2 μαθήματα επιλογής όπου είναι τα εξής: 1. Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής (Μάθημα Επιλογής, Ζ΄ Εξάμηνο), 2. Αρχαιολογικός Τουρισμός (Μάθημα Επιλογής, Ζ΄ Εξάμηνο), όσοι κάνατε οριστικοποίηση και θέλετε να κάνετε αλλαγές στείλετε email στο ba@uowm.gr (ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώο)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 3: Όσοι/ες είστε για να κάνετε αιτήσεις για μετάβαση για λήψη πτυχίου ΑΕΙ δεν κάνετε ακόμα δήλωση μαθημάτων και θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση με οδηγίες.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος