Αναβολή μαθημάτων Λογιστική και Διοικητική Λογιστική

Αναβάλλονται τα μαθήματα αύριο Τετάρτη 27/10/2021 Λογιστική και Διοικητική Λογιστική, και θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωση τους.

 

 

Ο Διδάσκων

Πάτσης Πάρις