Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακινήσης υποβάλλονται από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

 

Σχετικά Έγγραφα

ΦΕΚ τ.Β’ 2877_01-07-2021_Αντιστοιχίες Τμημάτων

Μετεγγραφές_μετακινήσεις_2021-2022