Ανακοίνωση για τους Φοιτητές του Πρώην ΤΕΙ όπου επιθυμούν την μετάβαση σε Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τίτλου

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο Σπουδών του πρώην ΤΕΙ (μαθήματα πρακτική και πτυχιακή) και επιθυμούν την μετάβαση του Πτυχίου τους σε Πανεπιστημιακό Τίτλο παρακαλούνται να καταθέσουν την αίτηση τους στην γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Κυριακή 31/10/2021 μέσω email στο al.kodonas@uowm.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 1: Θα παραμείνετε με τον ίδιο αριθμό μητρώο δεν θα κάνετε κάποια αλλαγή, η δήλωση μαθημάτων θα γίνει από εσάς κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία, πάσο θα αλλάξετε κανονικά και θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 2: Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι φοιτητές εξετάστηκαν επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου, τα υποχρεωτικά και τα μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική άσκηση και την Πτυχιακή εργασία και δεν έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο φοίτησης.

Συγκεκριμένα, όσοι εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος:

  • 2013-2014 θα υποβάλλουν αίτηση τον Σεπτέμβριο του 2019
  • 2014 -2015 θα υποβάλλουν αίτηση ή τον Σεπτέμβριο του 2019 ή τον Σεπτέμβριο του 2020
  • 2015-2016 θα υποβάλλουν αίτηση ή τον Σεπτέμβριο του 2019 ή τον Σεπτέμβριο του 2020 ή τον Σεπτέμβριο του 2021
  • 2016-2017 θα υποβάλλουν αίτηση ή τον Σεπτέμβριο του 2020 ή τον Σεπτέμβριο του 2021 ή τον Σεπτέμβριο του 2022
  • 2017-2018 θα υποβάλλουν αίτηση ή τον Σεπτέμβριο του 2021 ή τον Σεπτέμβριο του 2022 ή τον Σεπτέμβριο του 2023
  • 2018-2019 θα υποβάλλουν αίτηση ή τον Σεπτέμβριο του 2022 ή τον Σεπτέμβριο του 2023 ή τον Σεπτέμβριο του 2024

 

Η Γραμματεία του Τμήματος