Ακύρωση της παράδοσης των μαθημάτων Ηλεκτρονικό εμπόριο και Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (Θεωρία)

Η παράδοση των μαθημάτων: Ηλεκτρονικό εμπόριο και Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (Θεωρία) δε θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22/10/2021, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του διδάσκοντα.
Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.

 

Ο Διδάσκων

Ηλίας Γουνόπουλος