Ώρες Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Κοινού από την Γραμματεία

Οι ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών του Τμήματος και γενικά του Κοινού θα είναι ΑΥΣΤΗΡΑ 11:00 – 13:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος