Πίνακες Αξιολόγησης για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Μπορείτε να δείτε τους Πίνακες Αξιολόγησης για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους του Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 παρακάτω:

  1. Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο
  2. Λογιστική
  3. Διοικητική Λογιστική
  4. Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων
  5. Επιχειρησιακή Έρευνα
  6. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
  7. Αρχαιολογικός Τουρισμός
  8. Επιχειρηματικά Σχέδια

 

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος