Ανακοίνωση για την Εξεταστική Διαδικασία Μαθημάτων Τουριστικής Κατεύθυνσης με τον Διδάσκων Βασίλειο Σπανό

1ο Μάθημα: “Σχεδιασμός & Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών”
2ο Μάθημα: “Τουρισμός & Περιφερειακή Ανάπτυξη”
3ο Μάθημα: “Ειδικές & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού”

Για την εξεταστική των παραπάνω μαθημάτων, για τον Σεπτέμβριο, παρακαλώ όπως ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

  1. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του e-class (Πανεπιστημίου). Συνεπώς, μεριμνήστε για τους κωδικούς πρόσβασης σας.
  2. Η σύνδεση στην πλατφόρμα του Zoom, στην αίθουσα ba4, Link: https://zoom.us/my/uowm.ba4 Meeting ID: 632-468-4016, θα πραγματοποιείται από τον καθένα σας 15′ πριν την ορισθείσα ώρα έναρξης της εξέτασης, με βάση το πρόγραμμα & μέχρι 1′ πριν την ορισθείσα ώρα έναρξης της εξέτασης. Μετά την ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος, δεν θα είστε σε θέση να εισέλθετε στο Zoom.

Ο Διδάσκων

Δρ Βασίλειος Σπανός