Ανακοίνωση για τις Βεβαιώσεις Συμμετοχής στην Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021

Όσοι/ες επιθυμείτε να πάρετε βεβαίωση συμμετοχής για τις άδειες στο τέλος των μαθημάτων σας της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου για την εργασίας σας ή για το στρατό, θα στέλνετε email στο email του Υπεύθυνου (al.kodonas@uowm.gr) και θα σας αποστέλλεται μέσω email ή courier (με χρέωση δική σας).

Θα πρέπει να αναφέρετε στο email σας, τα παρακάτω:

  1.  Καθηγητής του Μαθήματος
  2.  Ημερομηνία του Μαθήματος
  3.  Μάθημα που Εξεταστήκατε
  4.  Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώο

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος