Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ

Το επόμενο διάστημα αιτήσεων όπου μπορείτε να κάνετε (ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ) θα είναι από 01/09/2021 για έναρξη Πρακτική Άσκηση από 01/10/2021.

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος