Προσβασιμότητα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Φοιτητών και Φοιτητριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρία: Προκλήσεις, Εμπόδια και Καλές Πρακτικές

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση ΜΥΦΕΟ-Στρογγυλή Τράπεζα

ΔΤ Στρογγυλή Τράπεζα-ΜΥΦΕΟ

 

Με εκτίμηση,
Διαχείριση Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΜΥΦΕΟ ΠΔΜ)
3ο χλμ. Εθνικής Οδού-Φλώρινας Νίκης
Κτίριο Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, 2ος όροφος
τηλ.:2385055207
https://myfeo.uowm.gr/
facebook: ΜΥΦΕΟ ΠΔΜ