Βεβαίωση Συμμετοχής για Άδεια κατά την Εξεταστική Περίοδο Ιουνίου

Όσοι/ες επιθυμείτε να πάρετε βεβαίωση συμμετοχής για τις άδειες (της εργασίας σας ή για το στρατό) στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου θα στέλνετε email στο (al.kodonas@uowm.gr) και θα σας αποστέλλεται μέσω email ή courier (με χρέωση δική σας).

Θα αναφέρετε:

  1. Το μάθημα που εξεταστήκατε
  2. Τον Καθηγητή  του μαθήματος
  3. Ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος

 

Η Γραμματεία του Τμήματος