Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 – Δημιουργία Εξεταστικού Κέντρου για Φοιτητές/τριες χωρίς τον Απαραίτητο Τεχνικό Εξοπλισμό

Σχετικά Έγγραφα

Ανακοίνωση

Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής

Χειρόγραφη δήλωση αρνητικού test