Αναπλήρωση 2 Επιπλέον Μαθημάτων Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Θα πραγματοποιηθούνπρόσθετα μαθήματα στο μάθημα Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι, την Παρασκευή 21/05/2021 και την Παρασκευή 28/05/2021, στην υπάρχουσα αίθουσα Zoom του μαθήματος και ώρα 11:00 – 13:00.

 

Ο Διδάσκων

Γεώργιος Σίσιας