Ακύρωση του Μαθήματος Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία με την κ. Δεσπούδη Στυλιανή

Ακυρώνεται το μάθημα Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία για σήμερα 19/05/2021 και ώρα 13:00-15:00. Η αναπλήρωση του θα γίνει την Τετάρτη 26/05/2021 και ώρα 15:00-17:00.

 

Η Διδάσκουσα

Δεσπούδη Στυλιανή