Ανακοίνωση για το μάθημα Εμπορικό Δίκαιο με τον καθηγητή Κανάβα Βασίλειο

Ακυρώνεται το μάθημα Εμπορικό Δίκαιο, για σήμερα 19/04/2021 λόγω υποχρεώσεων του καθηγητή και η αναπλήρωση του θα γίνει με νεότερη ανακοίνωση.

 

 

Ο Διδάσκων

Κανάβας Βασίλειος