Διδασκαλία Μαθήματος Βάσεις Δεδομένων Ι την Πέμπτη στις 16:00-18:00

Το μάθημα Βάσεις Δεδομένων Ι (Διδάσκων: κος Ηλίας Γουνόπουλος) θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη στις 16:00-18:00 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.ba3 και Meeting ID: 416-673-4943 αντί τις 17:00-19:00.

 

 

Ο Διδάσκων

Ηλίας Γουνόπουλος