Ανακοίνωση για το μάθημα Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων – ΑΠ με τον κ. Ζέρβα Αθανάσιο

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων – ΑΠ (ασκήσεις πράξεις) δεν θα πραγματοποιηθεί ξανά για το υπόλοιπο του εαρινού εξαμήνου.

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος