Ανακοίνωση σχετικά με την Διεξαγωγή των μαθημάτων Διοίκηση Έργων και Στρατηγική Επιχειρήσεων την Τρίτη 13 Απριλίου

Τα μαθήματα Διοίκηση Έργων και Στρατηγική Επιχειρήσεων δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13 Απριλίου λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση τους θα γίνει την Παρασκευή 16 Απριλίου τις παρακάτω ώρες:

Διοίκηση Έργων: 13:00-15:00 στην αίθουσα ΒΑ2 και Meeting ID: 342-534-2702
Στρατηγική Επιχειρήσεων: 15:00-17:00 αίθουσα ΒΑ3 και Meeting ID: 416-673-4943

Ο Διδάσκων
Κώντσας Σταμάτης